Aile Fotoğraflarını Aralamak / Çevrimiçi Konuşma

Moderatör: N. Gamze Toksoy

Zeynep Cin - Tabula Rasa

Eda Kum - Klostrofobi

D. Koray Dörtkaş, S. Gökçe Süzmetaş - Touched By Family

Dilara Çelik - "Yeni" Aile Fotoğrafı

Aile, farklı disiplinlerin akademik çalışmalarının merkezinde yer aldığı kadar, sanatlar içerisinde de çeşitli biçimlerde ele alınmış ve sanatsal üretimleri öteden beri etkilemiş bir kavramdır. Aile belleğinin görsel kayıtları olan aile fotoğrafları ise, özel anlarımızın belgeleri olmaktan çok daha fazlasını ifade ederler. Onlar aracılığıyla toplumsal, kültürel, ekonomik dönüşümlerin, gündelik yaşama dair pratiklerin, kültürel farklılıkların ve kuşaklar arası ilişkilerin izi sürülebilir. Toplumsal cinsiyet, bellek, göç, kimlik, aidiyet gibi birçok öteki kavramla birlikte değerlendirildiğinde bu fotoğraflar, kişisel tarihimizin içinden geçerek toplumsal formlara ulaşmamızın yollarından birini verirler.

Bu atölyede, fotoğraflarını geçmişle şimdi arasında kurulan ilişkilerin konusu haline getiren katılımcılar, görsel imgelerin işlerine nasıl kaynaklık ettiğini kendi üretim süreçlerinin içinden geçerek aktaracaklar. Aile fotoğraflarından yansıyanlarla ‘gerçekliğin' çeliştiği noktaları mercek altına alırken, özel alana dair imajları sanat yöntemleri kullanarak yeniden üretmenin, mevcut algıyı dönüştürmek üzere hikâyeyi yeniden kurmanın yollarını arayacaklar.

Karşı Sanat'ta yapılacak atölye CHIEF (Cultural Heritage and Identities of Europe's Feature) Horizon 2020 tarafından desteklenmektedir. Atölye Zoom üzerinden izlenebilecektir. Online katılım 50 kişi ile sınırlıdır.

 

Tarih: 20 Ağustos 2020

Saat: 18.00

Yer: Karşı Sanat, İstanbul

 

Etkinlik aynı zamanda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.


Etkinlik kaydına buradan erişebilirsiniz.

 

;