Hakkında

Karşı Sanat Çalışmaları, 2000 yılından bugüne kadar kültür sanat alanının koyduğu kurallardan bağımsız, eleştirel, deneysel, kollektif ve patronsuz bir yapı olarak varlığını sürdürdü. Yıllarca çok sayıda fikre, sese, bakışa uğrak ya da yuva oldu.

Kültürün, sanatın, ideolojinin, politikanın, ekonominin, kimliklerin sınırlarını ve biçimlerini sorgulayan bir üretim zemini olmayı önemsedi. Biriktirdi ve biriktirdiklerini kamusallaştırmanın yollarını aradı. Sergiler, eğitim programları, seminer, toplantı ve yayınlar aracılığıyla; gündelik hayat, deneyim, estetik ve politika arasında kurulan ilişkinin biçimlerini tartıştı ve bu ilişki biçimlerinin olasılıklar evrenini araştırdı.

Eşit ve özgür bir yaşamı koşulsuzca savunurken, ilkesiz bir çoğulculuktan yana da olmadı. Kurulduğu günden beri açıkça emekten yana tavır alarak, hak temelli mücadelelere destek oldu. Toplumsal hareketler, sivil toplum kuruluşları ve meslek birlikleri ile sanat alanı arasında dayanışma ilişkilerinin örülmesi üzerine çalıştı. Bu tavrın sanatı güncel politikanın aracı olmaya indirgemekten özellikle kaçındığını vurgulamak gerek. Karşı Sanat, sanatın gündelik hayata ve politikaya yeni biçimler vererek yaşama karışmasını savundu. Sanatın politikasını biçimler üzerinden tartışan bir tarihsel mirasla ilişkisini kurdu. Toplumsal ve tarihsel dolayısıyla siyasal olmayan hiçbir şey olamayacağı düşüncesiyle tarihselleştirmeyi önemsedi. Tarihi ise donuk bir katalog değil, bütün kültürel üretim biçimlerine can veren bir atardamar olarak düşündü.

Karşı Sanat, Eylül 2017’den itibaren, piyasa ihtiyaçlarına göre şekillenmiş sergi yapma yaşadığımız yerin açık bir hapishaneye dönüştüğü, özgür düşüncenin kilit altına alındığı bir çağda Karşı Sanat bedenleri, hakları, deneyimleri, kimlikleri birbirinden ayıran sınırları tartışıp, gündelik hayatın aktığı yerde bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Sınıf mücadelesinden ve alternatif ekonomiler deneyimlerinden öğrendiklerini kültür alanını dönüştürmek için kullanmayı; Kamusallığı öz-yönetimle kurmayı, birlikte öğrenmeyi, yetkinliklerin, deneyimlerin, deneylerin karşılaştığı bir zemin olmayı hedefliyor. “Üretici olarak sanatçı” kimliğini gündelik hayatı şekillendiren bir özne olarak tariflemeyi öneriyor.

Karşı Sanat, gelecek çalışmalarında uluslararası ölçekte sanatçılar ve sanat kurumlarıyla ortaklıklar kurarak; sergiler, eğitim ve etkinlikler düzenlemeyi, üretilen görsel ve işitsel malzemenin bir laboratuvar ortamı içinde işleme, dijitalleştirme ve kendi arşivini oluşturarak birikimini kamusallaştırma hedefini taşıyor ve bunun için gerekli araçları kurgulamayı da hedefliyor.

Ütopyayı ham bir hayal olarak görmediğimiz, düşün dünyasından alternatif bir yaşam alanına uzandığımız, herhangi bir merkez veya dayatmacı anlayışa bağlanmadan özgürce ürettiğimiz, tartışmayı paylaşacağımız her bir alanda karşılaşmak umuduyla...

Karşı Sanat Çekirdek Kadro

Kurucu
Feyyaz Yaman
Ezgi Bakçay
Deniz Zeybek
Didem Tek
.