Öğrenci Filmleri Buluşması

Öğrenci Filmleri Buluşması

Karşı Sanat Çalışmaları olarak öğrencilerin çokça emek harcayarak ürettikleri kısa filmlerini mümkün olduğunca geniş seyirci kitlelerine ulaştırmak istediklerini farkındayız. Bu amaçla hem alternatif bir gösterim imkanı sunmak hem de farklı disiplinlerden kişilerle bir araya gelme olanağı yaratmak amacıyla Öğrenci Filmleri Buluşması düzenlemek için yola çıktık. Filmlerini bizimle paylaşmak isteyen öğrencilerin katılımını bekliyoruz. Son başvuru tarihi 10 AĞUSTOS 2021 Aşağıdaki formu doldurarak karsisanatfilmfestivali@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Öğrenci Filmleri Buluşması Başvuru Koşulları

2019 yılından sonra çekilmiş öğrenci filmleri başvurabilir.

Başvuru sahiplerinin filmi çektikleri tarihlerde lisans veya yüksel lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir. Bu durum, ilgili bölüm sekreterliği ya da öğretim üyelerinden alınacak bir belge ile mutlaka ibraz edilmelidir.

Buluşmaya 20 dakikadan uzun olmayan belgesel, canlandırma, deneysel ve kurmaca filmler katılabilir. Süre konusunda %10 tolerans tanınır.

Katılım sağlayacak olan yönetmenler seçtikleri 1 film ile başvurusunu gerçekleştirebilir.


https://drive.google.com/file/d/1HeqVMh_uLFuLkfRJbaFm50UqQ_8JQXF9/view?usp=sharing

;