Temsil / Çevrimiçi Konuşma - Tül Akbal Süalp

Tarih: 29 Mayıs 2020 saat: 17:00-19:00


Temsil ve anlatı okuduğumuz izlediğimiz dinlediğimiz ve gördüğümüz bütün kurmacaların kurucu hatlarıdır. Klasik, ana akım her anlatı temsil özelliği taşır. Ve temsil en basit tanımıyla başkalarının öykülerini anlatılarını imgelerini onların yokluğunda onlar adına resmetmek, sahnelemek, hikâye etmek onlar adına konuşmaktır. Politik alanda temsili demokrasiden felsefenin tanımlamalarına ders kitaplarından haberlere ve sanatların ve kültürün üretim alanlarına kadar birbirinden ayrılmaz bir biçimde ilişkili olarak var olagelmiştir. 


Oturum zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt gerekli değildir ancak katılım 100 kişiyle sınırlıdır. 


Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmalar Derneği ve Karşı Sanat işbirliğiyle, Barış Akademisyenleri'nin katkılarıyla hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Konuşmaları devam edecek.


Etkinlik kaydına buradan erişebilirsiniz.

;