Félix-Antoine Morin

Asemic Sound Mappings

Félix-Antoine Morin'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ‘'Asemic Sound Mappings'' Melis Bektaş'ın küratörlüğünde Karşı Sanat Çalışmaları'nda açılıyor. Félix-Antoine Morin'in çalışmaları grafik notasyona benzer ve çalışmaların temel yapıları sanatçının beste repertuarından alınan mevcut müzikal formları tasvir eder; genellikle farklı mimarilerden ve çeşitli ses manzaralarının eşsiz hareketinden ilham alır.

Asemik "belirli bir anlam içeriği olmayan" veya "en küçük anlam birimi olmayan" demektir. Asemik yazıda okuyucunun doldurması ve yorumlaması için bırakılan bir anlam boşluğu ortaya çıkar. Asemik okuma soyut bir sanat eserinden anlam çıkarma yöntemine benzetilebilir. 

Sanatçının grafik dili sabit bir anlama sahip olma eğiliminde değildir, eserlerin yorumlanmasında izleyiciyi serbest bırakır, müzik notasyonu ile saf resimsel şiir arasındaki belirsizlik teşvik edicidir. "Asemic Sound Mappings" başlıklı sergi Morin'in müzikal ve resimsel duyarlılıklarını aynı anda ifade ederek; boşlukta hareket eden, ritmi yüzeye taşıyan katmanlı resimlere yer veriyor.

Sergide sanatçının farklı tekniklerle çalıştığı resimler ve bir ses yerleştirmesi yer alacak. Sergi 19 Şubat'ta  sanatçının canlı performansıyla  açılacak.

Félix-Antoine Morin araç olarak müziği ve görüntüyü kullanırken şiirsel bir icrayla yaklaşımını şekillendirir. Gerçekliği, kurgu ve soyutlamayla farklı algı alışkanlıkları yaratacak görsel ve sessel imgelere dönüştürür. Araştırma alanı; elektro akustik müzik kompozisyonu, video sanatı, grafik notasyon, fotoğrafçılık, enstalasyon ve yeni medya dahil olmak üzere çok çeşitli ortamları kapsar.

Félix-Antoine Morin, UQAM'da görsel sanatlar ve Montreal Konservatuarı'nda elektro akustik kompozisyon okudu. 2008'de JTTP ödülünü kazandı ve 2012'de Kanada Sanat Konseyi'nden Joseph S. Stauffer ödülünü aldı. Eserleri birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte yer aldı. Ayrıca Kohlenstoff Records'un kurucu üyesidir.

Felix-Antoine Morin's first solo exhibition in Turkey, "Asemic Sound Mappings", opens at Karşı Sanat Çalışmaları curated by Melis Bektas. The artist's work, akin to graphic notation, depicts existing musical forms whose basic structures are drawn from his repertoire of compositions - often inspired by diverse architecture and the unique movement of varied soundscapes.

Asemic means " without a specific meaning content" or " without the smallest unit of meaning". In Asemic writing, a void of meaning arises that is left for the reader to fill and interpret. Asemic reading can be likened to the method of extracting meaning from an abstract work of art.

;