Dönmeyeceğimiz Bir Yer

Hatice Karadağ

Dönemeyeceğimiz Bir Yer

 Hatice Karadağ nesneleri kayıtsızca kendi ömürlerini süren, insanı asla ev sahibi olarak içine almayan bellek mekanları olarak resmediyor. Onun işlerinde hiçbir yere yerleşemeyeceğini bilerek bir yuva hayali kurmanın anıtları gibi üst üste yığılıyor eşyalar. İnsan öyküsünü nesnelerle yazıyor. Geçmişi ancak nesneler aracılığıyla gelecekle ilişkilendiriyor. Ama yine o nesneler bu ilişkinin her zaman kesintili, eksik, kusurlu olacağına tanıklık ediyorlar. Kullanılmış nesnelerin hüzünlü bilgeliği gelmekte olanları buyur ederken, gidenleri sırtlamaktan kaynaklanıyor. Sandalyeler, koltuklar, sandıklar, kutular, valizler hayaletli birer ev gibi çağırıyor insanı. Gidenlerin bıraktığı boşlukla tıka basa dolular ama yeni gelenlere musallat oluyorlar. Hatice Karadağ’ın kurduğu bu nesneler evreninde biriken zaman tüm hiyerarşileri alt üst ediyor. Sanatçı çocukluğundan kalan biricik objelere, çöpe atılmışlara, sanat nesnelerine ve gündelik eşyalara aynı değeri veriyor. Çünkü her birinin içinde birikmiş yaşam artık “dönemeyeceğimiz bir yer” olarak açılma ihtimali taşıyor. Ömürlerini tamamlamış, gözden düşmüş, unutulmuş nesnelerin içinde saklı geleceği açığa çıkaran müdahaleleriyle, geçici, kısacık ve unutkan yaşamlarımızda değerli ve kalıcı olan tek şeyi, boşluğu nesneleştiriyor.

 

Hatice Karadağ’ın İstanbul’da açtığı gerçekleşen üçüncü kişisel sergisi Dönemeyeceğimiz Bir Yer yağlı boya ve akrilik resimler, enstalasyonlar ve video çalışmalarından oluşuyor.

Sergi Karşı Sanat’ta 23 Kasım- 10 Aralık tarihleri arasında görülebilir. 

;