Erim Bayrı

İbret-i Âlem - Erim Bayrı

Erim Bayrı'nın kişisel sergisi İbret-i Âlem, son dönem kağıt üzerine mürekkep işlerinden  ve heykellerinden oluşuyor. Sanatçı resim tarihinin yapıtlarından yola çıkarak yaptığı heykellerini, resim yüzeyindeki derinlik algısının yarattığı yanılsamanın tekrar üç boyuta çağırılması olarak kurguluyor. Böylece üç boyutta panoramik bir dış bükey algı, bir tür kabuk, maske yaratıyor.


Resimlerinde ise mürekkebin yüzey üzerinde yayılmasını, yüzeyler tarafından emilmesini pratiğinin temel prensibi haline getiriyor. Mürekkebin ve kağıdın maddeselliği sayesinde öznel seçimlerin askıya alındığı bir üretim sürecinin açıklığında çalışıyor. Mürekkep işlerinde baskı tekniğinin en yalın halini kullanarak aynı serbest lekelerden pozitif ve negatif ikiz görüntüler üretiyor. Bu kez derinlik yanılsama olmanın ötesine geçerek imgenin yüzeye tutunduğu fizik mekan haline geliyor. Erim Bayrı'nın bütün işleri içinde bulunduğu mekana ve zamana yerleşiyor. İbretlik olana tanıklık etmek ve tanık olmaya davet etmek üzere, izleyicisiyle aynı zemini paylaşıyor.

 

Erim Bayrı'nın kişisel sergisi İbret-i Âlem, Karşı Sanat Çalışmaları'nda 8 Nisan- 18 Mayıs  tarihleri arasında ziyarete açık olacaktır.

;