Burak Delier

Tarihin Küçük Odası

Karşı Sanat, Burak Delier'in ‘'Tarihin Küçük Odası'' başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi Festus Okey cinayetine odaklanıyor ve cinayetin gerçekleştiği odaya geri dönmeyi öneriyor. Burak Delier, 10 ay önce Karşı Sanat'ın bir odasını dönüştürdü, üretimini burada yaptı ve gösterimi de bu odada gerçekleştiriyor.

‘'Tarihin Küçük Odası'' Festus Okey cinayetinin izini sürüyor. Cinayetin işlendiği odada bulunan ya da bulunmayan, yakın ve uzak olayların, kişilerin ve nesnelerin rastlantısal ilişkisini araştırıyor. Tanıklığı imkânsız bir tarihi yeniden yazmayı deniyor. İşin üretildiği odada gerçekleşen sahneleme, spekülatif bir deneme-video, kurşun geçirmez kumaştan yapılmış bazı nesneler aracılığıyla tanıklığın imkânını araştırıyor.

Sergi, aciliyetini hiç yitirmemiş bir adalet talebini, zamanlar ve mekânlar arasında yeni tür ilişkiler önererek araştırıyor. Sergide Festus Okey ile ilgili geçmişte yapılmış kültürel ve sanatsal üretimlere de yer veriliyor. Tarihin Küçük Odası'nı 6-21 Ocak tarihlerinde Karşı Sanat Çalışmaları'nda ziyaret edebilirsiniz.

;