Sempatik Sistem

SEMPATİK SİSTEM

''Sempatik Sistem'' sergisi adını insan bedeninde tehlike ve stres anlarında aktive olan sempatik sinir sisteminden alır. Hızlı düşünmeyi ve hareket etmeyi gerektiren anlarda, bu sistem bedende gözbebeklerinin büyüyüp görüşün iyileşmesini, kalp atışlarının hızlanıp vücuda daha hızlı kan pompalanmasını, akciğerlerin oksijen kapasitesinin artmasını, sindirim siteminin yavaşlayıp enerji tasarrufunun sağlanmasını ve kas gücünün artmasını da kapsayan bedensel örgütlenmeyi mümkün kılar. Bedeni algıladığı tehdide karşı “savaş ya da kaç tepkisi” için hazırlayan sempatik sistem hayatta kalmaya yönelik biyolojik ve psikolojik yanıtların karmaşık bileşimidir.  

Başak Kaptan, Evrim Kavcar, Nalan Yırtmaç ve Şive Neşe Baydar, ''Sempatik Sistem'' sergisi kapsamında pandemi döneminin yoğun deneyiminde ürettikleri yapıtlardan bir seçkiyi izleyiciye sunuyor. Pandemi, hem ekoloji ve iklim adaleti mücadelesinin aciliyetini şiddetle yeniden hissettirmesi dolayısıyla hem de kişisel ve toplumsal olarak deneyimlenen kapanma ve hareket kısıtlanması tecrübeleri üzerinden, çevreleyen mekanı kavrama ve deneyimleme yollarında kritik dönüşümlere sebep oldu. Toplumun politik, ekonomik, sınıfsal ve cinsiyet politikalarına dayalı fay hatlarını kesen pek çok adaletsizlik ve kırılganlığın tüm şiddetiyle deneyimlendiği bu dönem, uzun süren endişe, belirsizlik ve takip eden yoksullaşma içinde, sürekli algılanan bir tehditle mücadele ederek yaşamayı mecbur kıldı. Sempatik Sistem bu toplumsal deneyimin yarattığı duygu durumunu ve mekan kavrayışını insan vücudunun hayatta kalmaya yönelik cevaplarıyla yakınlaştırarak düşünüyor. 

''Sempatik Sistem'', çevreyle ve mekanla ilişki kurma biçimlerine ve kurulan ilişkilerin toplumsal ve politik yanlarına bakmaya davet ederken, mekanın hafıza bağlamında yeniden düşünülmesiyle, mekanı teşkil eden canlı ve cansız öğelerin etki etme ve etkilenme tarzlarıyla, insanın müdahalesinin doğurduğu etik ve estetik sorularla ilgileniyor. Sergi, dönüşen mekan deneyiminin tekil ve çoğul, bireysel ve toplumsal etkilerine eğilerek kamusal alanın ve paylaşılan ortaklıkların güncel olanaklarını tartışmaya açıyor. Duyusal, bedensel ve algısal bakımdan kesintisiz bir tehdit deneyiminin baskısı altındayken, özneler adaleti tartışma ve inşa etme, acil dönüşümü örgütleme, biraradalıklar oluşturma ve birlikte güç kazanma yollarını nasıl örebilir, yeni ortak duyumsama biçimlerini nasıl keşfedebilir?   

Küratörlüğü Kevser Güler tarafından üstlenilen ''Sempatik Sistem'', 15 Eylül – 15 Ekim, 2022 tarihleri arasında Karşı Sanat’ta ziyaret edilebilecek. Sergiye tasarımı Başak Kaptan tarafından yapılan bir katalog da eşlik ediyor. Sergi süresince ayrıca Karşı Sanat sosyal medya platformlarında ve sergi mekanında buluşma ve etkinlikler de düzenlenecek.

;